OTS: Vedci vyzývajú na zastavenie útokov na SAV

TASR, 11. septembra 2018 9:43

Bratislava 11. septembra (TASR-OTS) - Sme znepokojení stavom, do ktorého sa dostala Slovenská akadémia vied, ako najdôležitejšia inštitúcia vedy a výskumu v Slovenskej republike. Tento stav je dôsledkom politického tlaku a procesov, ktoré nemajú nič spoločné so snahou pomôcť našej vede. Slovenská republika má v mnohých oblastiach výskumu dobré meno, mnohé naše pracoviská sú zapojené do spolupráce so špičkovými univerzitami a ústavmi v Európe a inde vo svete. Ako veľmi mladá krajina máme napriek všetkým problémom dobrý základ stať sa spoločnosťou kritického myslenia, vedy a významných domácich hospodárskych inovácií.

Politické prostredie ale dlhodobo nežičí ani našim špičkovým akademikom, ani mladým vedcom, ktorí vidia perspektívu vo vede. Posledné kroky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR však vybočili dokonca aj z rámca tohto dlhodobo nepriaznivého stavu. Dospeli sme k názoru, že ministerstvu od začiatku sleduje ciele, ktoré nemajú nič spoločné s pôvodnými zámermi zákona pomôcť slovenskej vede.

Vyzývame poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby nepodporili novelu zákona, ktorá zmarí prebiehajúcu transformáciu SAV a nenávratne poškodí záujmy Slovenskej republiky.

Vyzývame Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby okamžite zastavilo ďalšie nepriateľské kroky voči Slovenskej akadémii vied a zdržalo sa ďalších klamlivých informácií, ktoré verejnosti podáva.

Ministerka školstva stratila našu dôveru, nereprezentuje záujmy slovenskej vedy a preto ju vyzývame, aby odstúpila zo svojej funkcie.

Prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc., teoretický fyzik

Prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., seizmológ

Prof. MVDr. Michal Novák, DrSc., neurovedec

Ing. Martin Venhart, PhD., jadrový fyzik

Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc., právnik

Profily signatárov výzvy:

Prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc., teoretický fyzik

Popredný odborník v oblasti teórie kvantovej informácie, kvantovej optiky a kvantovej teórie merania. Absolvoval množstvo pobytov ako hosťujúci profesor na zahraničných pracoviskách, vrátane Imperial College, Veľká Británia, Universität Ulm, Nemecko, či University of Queensland, Austrália. Je členom 15-členného expertného panelu European Quantum Flagship, iniciatívy Európskej únie pre transfer poznatkov z kvantovej fyziky do európskej hospodárskej praxe.

Prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., seizmológ

Podieľal sa na budovaní modernej siete seizmických staníc na území Slovenska. Ako expert riešil seizmické riziká atómových elektrární v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach. Ako hosťujúci profesor pôsobil v japonskom Kjóte či francúzskom Grenobli. Celosvetovo významne prispel k rozvoju numerického modelovania seizmických vĺn. Je nositeľom viacerých ocenení prínosu k vede. V súčasnosti je predsedom Učenej spoločnosti Slovenska, organizácie združujúcej najvýznamnejších vedcov Slovenskej republiky.

Prof. MVDr. Michal Novák, DrSc., Dr.h.c., neurovedec

Riaditeľ Neuroimunologického ústavu SAV. Popredný odborník na diagnostiku Alzheimerovej choroby, prispel k objavu úlohy poškodených tau-proteínov v tejto chorobe. Deväť rokov pôsobil v Medical Research Council Centre v anglickom Cambridgei. Nositeľ viacerých domácich vedeckých ocenení. Ako prvý Slovák tiež získal ocenenie Svetovej zdravotníckej organizácie so sídlom v Ženeve.

Ing. Martin Venhart, PhD., jadrový fyzik

Vedúci Oddelenia jadrovej fyziky Fyzikálneho ústavu SAV. Venuje sa výskumu štruktúry atómového jadra. Spolupracuje s univerzitou Jyväskylä vo Fínsku a s iThemba Labs v Južnej Afrike, ako post doktorand pôsobil v belgickom Leuvene. Koordinátor prvého čisto slovenského experimentu v CERN-e. Najmladší člen predsedníctva SAV.

Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc., právnik

Riaditeľ Ústavu štátu a práva SAV. Expert na obchodné a finančné právo. Absolvoval pobyty na univerzite v Mníchove aj v Inštitúte Maxa Plancka. Bývalý člen Súdnej rady SR.

Upozornenie: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu