OTS: Tauris žiada vysvetlenie: Test spišských párkov má sporné body

TASR, 7. decembra 2017 13:52

Bratislava 7. decembra (TASR-OTS) - Slovenský líder vo výrobe spišských párkov farbivo E120, ktoré je podľa spotrebiteľského združenia v jeho párkoch, pri ich výrobe vôbec nepoužíva.

Porovnávací test, ktorý zverejnila Asociácia spotrebiteľov v SR obsahuje niekoľko nejasností, ktoré môžu byť poškodzujúce pre najúspešnejšieho slovenského výrobcu tradičnej pochúťky - spišských párkov.

Hoci Asociácia žiadneho z dotknutých výrobcov neoboznámila s kompletným obsahom laboratórnych testov, zo zverejnených informácií vyplýva hneď niekoľko nekorektných záverov.

Laboratórium Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave malo napríklad testovať obsah čistej svalovej bielkoviny, tuku, prítomnosť sóje, soli a farbív, kvalitu baranieho črievka, deklaráciu na obaloch a senzoriku. Medzi nedostatočne hodnotenými výrobkami uviedlo laboratórium aj produkt spoločnosti Tauris. „Je preto našou povinnosťou a záujmom podať našim zákazníkom komplexnú a pravdivú informáciu. Situácia v súvislosti s negatívnym výsledkom testu, nás ako slovenského výrobcu investujúceho do kvality nemalé prostriedky, veľmi mrzí. V spoločnosti Tauris máme zavedené prísne postupy a aj pri výrobe predmetných spišských párkov naša spoločnosť striktne dodržiava príslušnú európsku normu (NARIADENIE RADY (ES) č. 509/2006 „SPIŠSKÉ PÁRKY“), čo preukázali aj dotyčné testy,“ uviedol predseda predstavenstva spoločnosti Tauris Vladimír Ševčík.

Napriek tomu boli aj spišské párky od Taurisu zaradené do skupiny výrobkov, ktoré „nespĺňali normy kvality“. Výsledky spotrebiteľského testu podľa spoločnosti vyznievajú prinajmenšom zvláštne v bode, kde porovnávajú obsah farbív. Farbivo E120 známe ako "košenila" totiž Tauris pri výrobe spišských párkov nepoužíva vôbec.

V súvislosti s medializovaným testom tiež spoločnosť pripomína, že v meraných základných parametroch kvality Spišských párkov Tauris boli dodržané všetky predpísané hodnoty:

1. Obsah čistej svalovej bielkoviny 10 %, ktorá priamo deklaruje dodržanie normy v množstve použitého mäsa - dodržané

2. Baranie črevo - dodržané

3. Obsah tuku 24 % /odchýlka 4 %/- dodržané

4. Neprítomnosť sóje - dodržané

5. Obsah soli - dodržané

6. Senzorika - bez pripomienok

. Deklarácia na obale - percentuálne označenie obsahu mäsa na obale je v súlade s nariadeniami EP - RADY (EÚ) - č. 1169/2011

8. Testovanie prítomnosti farbív, ktoré preukázalo Farbivo E120 známe ako "košenila" - Spoločnosť TAURIS toto farbivo pri výrobe spišských párkov nepoužíva vôbec

„Ako renomovaný výrobca sa preto zaujímame o metodiku dotyčného testovania, nakoľko jej výsledky nezodpovedajú naším kvalitatívnym postupom a hodnotíme ich ako poškodzujúce,“ doplnil Ševčík s tým, že pokiaľ nebude verejne dostupná metodika laboratórneho testu, prípadne notárom overený záznam, je tvrdenie o používaní tohto farbiva v sišských párkoch nekorektné a môže byť chápané ako poškodzovanie dobrého mená lídra na trhu s párkami.

Spoločnosť Tauris má popri tradičných spišských párkoch v ponuke aj prémiové párky podľa starospišskej receptúry pod značkou ZIPSER. Popularita tohto produktového radu stále rastie a párky ZIPSER sú dnes najúspešnejšími párkami na Slovensku.

Upozornenie: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

her

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu