OTS: Spoločnosť LONGi plánuje do roku 2020 strojnásobiť kapacitu svojich...

TASR, 9. februára 2018 9:06

OTS: Spoločnosť LONGi plánuje do roku 2020 strojnásobiť kapacitu svojich plátkov na 45 GW

Peking, 9. februára (TASR-OTS)(PRNewswire) - V januári 2018 oznámil popredný svetový výrobca monokryštalických plátkov LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. (ďalej len „LONGi") svoj strategický 3-ročný plán výroby monokryštalických plátkov na obdobie od roku 2018 do roku 2020. V snahe urýchliť napredovanie odvetvia fotovoltiky a uspokojiť rastúci dopyt odberateľov, spoločnosť LONGi plánuje do roku 2020 rozšíriť kapacitu monokryštalických kremíkových plátkov na 45 GW.

Vo svojom strategickom 3-ročnom pláne spoločnosť LONGi predstavila jednotlivé fázy postupného rozširovania výrobnej kapacity monokryštalických kremíkových plátkov. Do konca roku 2017 dosiahla táto kapacita 15 GW a spoločnosť sa usiluje zvýšiť túto úroveň na 28 GW do konca roku 2018, na 36 GW do konca roka 2019 a na 45 GW do konca roka 2020. Popri tom bude LONGi naďalej znižovať výrobné náklady a zabezpečovať dodávku monokryštalických panelov s vysokou účinnosťou na trh.

Spoločnosť LONGi uviedla, že ciele v oblasti technickej kvality a nákladov na svoje nové projekty by mali byť v súlade so súčasnými požiadavkami čínskej národnej fotovoltickej sieťovej parity a spoločnosť sa bude zameriavať na nákladovo efektívne monokryštalické produkty s cieľom upevniť svoje vedúce postavenie v tomto segmente. Cieľom spoločnosti LONGi je zabezpečiť, aby štandardné náklady na nové kremíkové alebo nekremíkové plátky neprekročili hranicu 1 RMB (0,16 USD) za kus pri garancii, že kvalita plátkov bude naďalej zabezpečovať účinnosť konverzie bežných PERC článkov vyššiu ako 22,5% pri degradácii v rámci 1% pre sériovú výrobu.

LONGi dnes vyrába svoje solárne produkty prevažne v Číne, ale svoje podniky má aj v Malajzii. V priebehu ostatných dvoch mesiacov spustila spoločnosť LONGi výrobu na dvoch nových miestach: Yunnan Chuxiong (monokryštalické plátky s výkonom 10 GW) a Yunnan Lijiang (monokryštalické ingoty s výkonom 5 GW). V októbri príde na scénu pravdepodobne tretí podnik v Yunnan Baoshan, ktorý sa bude tiež špecializovať na výrobu monokryštalických ingotov s výkonom 5 GW.

Stratégia spoločnosti LONGi v oblasti masovej výroby monokryštalických plátkov veľmi pravdepodobne vyústi do poklesu cien. Hromadná výroba monokryštalických plátkov s nižšou cenou spojená s výhodami článkov typu PERC a bifaciálnej technológie nevyhnutne urýchli nástup parity siete.

Kontakt:

Amy Ma

tel: +86-183-9213-1832

mail: mayy@longi-silicon.com

Upozornenie: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

her

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu