OTS: Spoločnosť Airborne Wireless Network oznamuje dodávku letových ...

TASR, 5. decembra 2017 16:16

Spoločnosť Airborne Wireless Network oznamuje dodávku letových laserových terminálov od spoločnosti Mynaric v súvislosti s nadchádzajúcim letovým testom hybridnej rádiovej a laserovej komunikácie

Simi Valley, Kalifornia 5. decembra /PRNewswire/ (TASR-OTS) - Spoločnosť Airborne Wireless Network (OTC QB: ABWN) dnes oznámila, že v rámci príprav na letový test hybridnej rádiovej a laserovej komunikácie zabezpečila spoločnosť Mynaric (bývalý Vialight Communications) dva letové laserové terminály a pridružené komponenty pre spoločnosť ABWN v súlade s Dohodou o návrhu a výrobných službách platnou od 11. augusta 2017.

Potvrdená dodávka umožní spoločnosti ABWN v ďalšej fáze testovania realizovať dvojlinkovú skúšku s použitím dvoch modelov lietadiel Cessna alebo ekvivalentných lietadiel (testy Cessna). Testy Cessna vychádzajú z úspešného testu na potvrdenie koncepcie ABWN v Roswelli v Novom Mexiku v máji 2017, ktorý využíval dve lietadlá Boeing 767 a úspešne preukázal schopnosť lietadla vybaveného systémom Infinitus Super Highway™ slúžiť ako vzdušný vysielač/router širokopásmových signálov z jedného lietadla do druhého. Potvrdenie koncepcie tiež úspešne preukázalo komunikáciu lietadla so zemou, komunikáciu medzi lietadlami a komunikáciu medzi lietadlami, lietadlom a zemou a späť.

Michael Warren, generálny riaditeľ spoločnosti ABWN, povedal: „Naša spolupráca s firmou Mynaric v nadchádzajúcich testoch Cessna predstavuje dôležitý krok pri iniciovaní nášho vlastného hybridného rádiového a laserového komunikačného systému a približuje nás k dosiahnutiu komercializácie našej Infinitus Super Highway™. Táto demonštrácia by podľa našich očakávaní mala potvrdiť dátové rýchlosti medzi dvoma vzdušnými platformami, ktoré neboli predtým technologicky možné."

„Sme hrdí na to, že môžeme spolupracovať so spoločnosťou Airborne Wireless Network v tomto dôležitom kroku na ceste k plne prevádzkovému stavu siete Infinitus Super Highway™," povedal Dr. Markus Knapek, člen predstavenstva spoločnosti Mynaric.

Prostredníctvom svojej patentovej prihlášky z 25. júla 2017 sa ABWN snaží získať výlučné práva na metódu synchronizácie laserových spojov medzi lietadlami počas letu pre použitie vo svojej vlastnej technológii Infinitus Super Highway™. ABWN použije túto metódu ako plán exponenciálneho zvýšenia rýchlosti prenosu údajov v rámci plánovanej siete Infinitus Super Highway™ spoločnosti ABWN.

Letové laserové terminály od spoločnosti Mynaric, ktoré sa používajú pri testoch Cessna spoločnosti ABWN, testujú prerušenie laserového spojenia na ďalšie overenie hybridného rádiového a laserového komunikačného systému od ABWN. Testy Cessna sú navrhnuté tak, aby dokázali, že laserové väzby s „vlastnou synchronizáciou" a „samoobnovou" sú realizovateľné a praktické. Spoločnosť ABWN v súčasnosti predpokladá, že bude môcť v priebehu kalendárneho roka 2018 vykonať testy Cessna a väčší palubný test zahŕňajúci až 20 komerčných lietadiel. Ak bude tento test úspešný, bude sa spoločnosť ABWN snažiť dokončiť vývoj hardvéru a softvéru, aby spustila prevádzku siete Infinitus Super Highway™.

O spoločnosti Mynaric

Mynaric (bývalý Vialight Communications) je výrobcom laserových komunikačných technológií používaných na vytvorenie dynamických komunikačných sietí vo vzduchu a vo vesmíre. Medzi produkty bezdrôtového prenosu dát patria pozemné stanice a laserové terminály, ktoré umožňujú vysielanie veľmi veľkého množstva dát bezdrôtovo na dlhé vzdialenosti pri vysokých rýchlostiach. Mynaric nedávno dokončil svoju prvú verejnú ponuku emisie a získal viac ako 27 miliónov EUR (30 miliónov USD). Mynaric obchoduje na frankfurtskej burze pod ISIN DE000A0JCY11 | symbol M0Y

Viac informácií nájdete na adrese: www.mynaric.com

O spoločnosti Airborne Wireless Network 

Spoločnosť má v úmysle vybudovať vysokorýchlostnú širokopásmovú vzdušnú bezdrôtovú sieť prepojením komerčných lietadiel počas letu s názvom Infinitus Super Highway™.  Každé lietadlo tvoriace súčasť siete Infinitus Super Highway™ by malo byť vzdušným zosilňovačom alebo routerom siete, ktorý vysiela a prijíma širokopásmové signály z jedného lietadla do druhého a vytvára digitálnu super-diaľnicu na oblohe.  Cieľom spoločnosti je zo siete Infinitus Super Highway™ vytvoriť systém, ktorý bude fungovať ako vysokorýchlostné širokopásmové internetové potrubie zlepšujúce pokrytie konektivitou. Spoločnosť nemá v úmysle poskytovať maloobchodné pokrytie konečným užívateľom, chce byť totiž veľkoobchodným poskytovateľom pre cielených zákazníkov ako sú napríklad poskytovatelia internetových služieb alebo telefónne spoločnosti.

V súčasnosti je svetová konektivita dosiahnutá použitím podmorských káblov, pozemných optických káblov alebo satelitov. Spoločnosť verí, že jej vzdušná digitálna diaľnica Infinitus Super Highway™ je logickým riešením na vyplnenie prázdneho priestoru v rámci svetovej konektivity. Keď bude sieť Infinitus Super Highway™ plne vybudovaná a funkčná, bude môcť zabezpečovať nízkonákladovú vysokorýchlostnú konektivitu pre komerčné a súkromné lietadlá počas letu, poskytovateľov internetových a telekomunikačných služieb, ale aj  pre vidiecke oblasti, ostrovné krajiny, lode na mori či ropné veže.

Viac informácií nájdete na: www.airbornewirelessnetwork.com

Oznam týkajúci sa výhľadových vyhlásení

Táto správa zahŕňa „výhľadové vyhlásenia" podľa významu zásad bezpečného prístavu v zmysle novely Zákona Spojených štátov o vedení sporov pri obchodovaní s cennými papiermi z roku 1995. Všetky vyhlásenia okrem vyhlásení o historických alebo aktuálnych skutočnostiach obsiahnutých v tejto verzii, vrátane vyhlásení o našich budúcich výsledkoch činností a finančnej situácii, obchodnej stratégii, navrhovaných nových produktoch a službách, nákladoch na výskum a vývoj, udeľovaní regulačných schválení, načasovaní a pravdepodobnosti úspechu, o plánoch a cieľoch manažmentu pre budúce operácie a budúcich výsledkoch očakávaných produktov a služieb sú výhľadové vyhlásenia. V niektorých prípadoch môžu byť výhľadové vyhlásenia identifikované výrazmi ako „môže", „bude", „by mal", „očakávať", „plánovať", „predpovedať", „môže", „cieľ ", „projekt", „uvažovať ", „veriť", „odhadovať", „predpovedať", „potenciálne" alebo „pokračovať" alebo ich záporom či inými podobnými výrazmi. Tieto vyhlásenia sa zakladajú na súčasných očakávaniach vedenia spoločnosti a sú s nimi spojené výrazné riziká a neistoty. Ak sa predpoklady uvedené v správe ukážu ako nepresné alebo ak sa riziká a neistoty skutočne stanú reálne, výsledky sa môžu podstatne líšiť od tých, ktoré sú uvedené vo výhľadových vyhláseniach

Riziká a neistoty zahŕňajú okrem iného našu finančnú výkonnosť, vrátane histórie prevádzkových strát, našu schopnosť získať dodatočný kapitál na pokračovanie prevádzky, našu schopnosť úspešne vyvinúť a komercializovať Infinitus, našu úspešnosť pri podpisovaní zmlúv s komerčnými aerolíniami, ktoré nám majú povoliť inštaláciu zariadení v lietadle, zmeny v regulačných rámcoch v USA a iných krajinách, v ktorých plánujeme prevádzku, našu schopnosť vybudovať a udržať kľúčový manažment a ostatný personál, konkurenciu iných spoločností na trhu; našu schopnosť identifikovať a vyvíjať vhodné produkty; a riziká, neistoty a predpoklady opísané v dokumentoch, ktoré predkladáme Komisii pre cenné papiere a burzu. Tieto výhľadové vyhlásenia sa vzťahujú len k dátumu vydania a nemáme v pláne verejne aktualizovať alebo revidovať akékoľvek výhľadové vyhlásenia obsiahnuté v tomto vyhlásení v dôsledku akýchkoľvek nových informácií, budúcich udalostí, zmenených okolností alebo iných.

Kontakt:

info@airbornewirelessnetwork.com +1-805-583-4302 Logo - https://mma.prnewswire.com/media/508284/Airborne_Logo.jpg

Upozornenie: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

lt

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu