OTS: Skupina Alibaba Group oznamuje plán nástupníctva na pozíciu výkonného...

TASR, 11. septembra 2018 17:09

Hangzhou, Čína 11. septembra (TASR-OTS)(BUSINESS WIRE) - Skupina Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA) oznámila, že o rok 10. septembra 2019 nastúpi výkonný riaditeľ Daniel Zhang na pozíciu Jacka Ma ako predsedu predstavenstva Alibaba Group. Pán Ma bude pokračovať ako výkonný predseda spoločnosti počas nasledujúcich 12 mesiacov, aby zabezpečil plynulý prechod predsedníctva na pána Zhanga.
Pán Ma dokončí svoje súčasné funkčné obdobie ako člen predstavenstva skupiny Alibaba až do výročného valného zhromaždenia akcionárov v roku 2020.
Pán Ma je celoživotným partnerom v spoločnosti Alibaba a je členom partnerského výboru. Partnerstvo Alibaba v súčasnosti tvorí 36 partnerov, ktorí sú tiež členmi vrcholového manažmentu skupiny Alibaba alebo jej pridružených spoločností. Podľa stanov spoločnosti Alibaba Group má partnerstvo Alibaba právo nominovať väčšinu riaditeľov do predstavenstva spoločnosti.
Pán Ma napísal list zákazníkom, zamestnancom a akcionárom spoločnosti Alibaba, ktorý je pripojený k tejto tlačovej správe.
List od Jacka Ma, zakladateľa a výkonného predsedu skupiny Alibaba Group
Milí zákazníci spoločnosti Alibaba, Aliren a akcionári, Dnes, keď si pripomíname 19. výročie spoločnosti Alibaba, som nadšený, že s vami môžem zdieľať isté novinky: so súhlasom nášho predstavenstva, za rok od dnešného dňa, teda 10. septembra 2019, v deň, ktorý spadá na 20. výročie spoločnosti Alibaba, ma nahradí výkonný riaditeľ spoločnosti Daniel Zhang ako predseda predstavenstva skupiny Alibaba. Počas nasledujúcich 12 mesiacov ako výkonný predseda budem úzko spolupracovať s Danielom, aby sme zabezpečili hladký a úspešný prechod. Potom zostanem v predstavenstve spoločnosti Alibaba až do roku 2020, až do nášho výročného stretnutia akcionárov.
O tomto pláne nástupníctva som už desať rokov veľa premýšľal a pripravoval ho. S radosťou ho dnes oznamujem vďaka podpore partnerov spoločnosti Alibaba a nášho predstavenstva. Chcem tiež osobitne poďakovať všetkým kolegom zo spoločnosti Alibaba a vašim rodinám, pretože vaša dôvera, podpora a náš spoločný podnik nás za posledných 19 rokov pripravili na tento deň s dôverou a silou.
Tento prechod dokazuje, že sa spoločnosť Alibaba dostala na ďalšiu úroveň riadenia spoločností a to od spoločnosti, ktorá sa spolieha na jednotlivcov, na systém založený na organizačnej excelentnosti a kultúre rozvoja talentu.
Keď bola spoločnosť Alibaba v roku 1999 založená, naším cieľom bolo vybudovať spoločnosť, ktorá by umožnila, aby bola Čína a svet hrdý, ktorá by mohla prežiť tri storočia a trvať 102 rokov. Všetci sme však vedeli, že nikto nemôže zostať v spoločnosti po dobu 102 rokov. Trvalo udržateľná Alibaba by musela byť postavená na správnom riadení, filozofii zameranej na kultúru a konzistentnosti pri rozvíjaní talentu. Žiadna spoločnosť sa nemôže spoliehať výhradne na svojich zakladateľov. Zo všetkých ľudí som ja ten, ktorý by to mal vedieť. Z dôvodu fyzického obmedzenia schopností a energie nikto navždy nemôže na seba vziať zodpovednosť predsedu a výkonného riaditeľa.
Pred 10 rokmi sme sa sami seba spýtali túto otázku - ako by mohla spoločnosť Alibaba dosiahnuť udržateľný rast po tom, čo Jack Ma opustí spoločnosť? Verili sme, že jediný spôsob, ako vyriešiť problém nástupníctva vo vedení, bolo vytvoriť systém riadenia založený na jedinečnej kultúre a mechanizmoch na rozvoj konzistentných talentov a nástupcov. Počas posledných 10 rokov sme na týchto zložkách pracovali.
Keďže som vyškolený ako učiteľ, cítim sa veľmi hrdý na to, čo som dosiahol. Učitelia vždy chcú, aby ich študenti prekonali, takže zodpovedná vec, ktorú môžem urobiť pre seba a spoločnosť je nechať mladších, talentovanejších ľudí, aby prevzali vedúce postavenie a zdedili našu misiu „aby bolo ľahké podnikať kdekoľvek“. Vykonávanie tejto misie s cieľom pomôcť malým podnikom, mladým ľuďom a ženám na celom svete je mojou vášňou. Toto nie je len náš zámer od prvého dňa, ale cítim požehnanie, že túto príležitosť mám. Aby sme zrealizovali sen za touto misiou, je potrebná účasť oveľa viac ľudí ako len Jacka Ma a pretrvávajúce úsilie generácií Aliren.
Spoločnosť Alibaba je úžasná nie kvôli našej obchodnej činnosti, rozsahu alebo úspechom. Najlepšou vecou spoločnosti Alibaba je, že sa stretávame pod spoločnou misiou a víziou. Náš partnerský systém, jedinečná kultúra a talentovaný tím položili pevný základ pre dedičstvo našej spoločnosti. V skutočnosti, odvtedy, čo som v roku 2013 odovzdal zodpovednosti výkonného riaditeľa, spoločnosť po dobu piatich rokov hladko fungovala na pozadí týchto inštitucionálnych zložiek.
Systém partnerstva, ktoré sme vyvinuli, je kreatívnym riešením dobrého vedenia a udržateľnosti, pretože prekonáva niekoľko výziev, ktorým čelia spoločnosti: neustále inovácie, nástupníctvo, zodpovednosť a kultúrna kontinuita. V priebehu rokov sme v rámci nášho modelu riadenia experimentovali a zlepšili správnu rovnováhu medzi systémami a jednotlivcami. Jednoduché spoliehanie sa na jednotlivcov alebo slepé sledovanie systému nevyrieši naše problémy. Aby ste dosiahli dlhodobo udržateľný rast, potrebujete správnu rovnováhu medzi systémom, ľuďmi a kultúrou. Mám plnú dôveru, že náš systém partnerstva a úsilie o ochranu našej kultúry v čas získajú lásku a podporu od zákazníkov, zamestnancov a akcionárov.
Od založenia spoločnosti v roku 1999 sme boli toho názoru, že budúcnosť spoločnosti Alibaba bude závisieť od "stáda talentov", ktoré nám umožní opakovať naše nástupnícke plány riadenia. Po rokoch tvrdej práce má dnešná spoločnosť Alibaba zdroj talentov svetovej úrovne z pohľadu kvality i kvantity. Učiteľ vo mne sa cíti veľmi hrdý na náš tím, na naše vedenie a našu kultúru poháňanú našou unikátnou misiou, ako aj na to, že naďalej rozvíjame výnimočných obchodných lídrov a profesionálne talenty, ako je Daniel Zhang.
Daniel je v skupine Alibaba Group už 11 rokov. Od prevzatia pozície výkonného riaditeľa preukázal svoj vynikajúci talent, obchodnú skúsenosť a rozhodné vedenie. Pod jeho vedením spoločnosť Alibaba zaznamenala konzistentný a udržateľný rast 13 po sebe idúcich štvrťrokov. Jeho analytická myseľ je bezkonkurenčná, drží sa nášho poslania a vízie, prijíma zodpovednosť s vášňou a má odvahu inovovať a testovať kreatívne obchodné modely. Čínske obchodné médiá ho zaslúžene menovali výkonným riaditeľom č. 1 v roku 2018. Z týchto dôvodov získal spolu so svojím tímom dôveru a podporu zákazníkov, zamestnancov a akcionárov. Začať proces odovzdávania pochodne spoločnosti Alibaba Danielovi a jeho tímu je správne rozhodnutie v pravý čas, pretože viem, vďaka tomu, že s nimi pracujem, že sú pripravení, a mám úplnú dôveru v našu budúcu generáciu vodcov.
Pokiaľ ide o mňa, stále mám veľa snov, o ktoré by som sa chcel usilovať. Tí, ktorí ma poznajú, vedia, že nemám rád sedieť v nečinnosti. Plánujem pokračovať vo svojej úlohe zakladajúceho partnera v partnerstve Alibaba a prispievať k práci partnerstva. Tiež sa chcem vrátiť k vzdelávaniu, ktoré ma vzrušuje s veľkým požehnaním, pretože to je to, čo mám rád. Svet je veľký a ja som stále mladý, takže chcem skúsiť nové veci - pretože čo ak je možné zrealizovať nové sny?!
Jediná vec, ktorú môžem všetkým sľúbiť je, že spoločnosť Alibaba nikdy nebola o Jackovi Ma, ale Jack Ma bude navždy patriť spoločnosti Alibaba.
Jack Ma
10. septembra 2018
O skupine Alibaba Group
Poslaním skupiny Alibaba je uľahčiť podnikanie kdekoľvek a spoločnosť sa usiluje o dosiahnutie udržateľného rastu po dobu 102 rokov. Za fiškálny rok, ktorý sa skončil marci 2018, spoločnosť vykázala tržby vo výške 39,9 mld. USD.

Zobraziť zdrojovú verziu na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20180909005043/en/

Zdroj: Alibaba Group Holding Limited

Kontakt:
Alibaba Group
Jennifer Kuperman
415-595-6916
jennifer.kuperman@alibaba-inc.com

alebo

Rachel Chan
+852-9400-0979
rachelchan@alibaba-inc.com

UPOZORNENIE: Originál tohto textu je oficiálna záväzná verzia. Preklad uvádzame len ako pomocný text, odvolávajúci sa na originál, ktorý je jediným právne záväzným dokumentom.
Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu