OTS: RTVS pripravila tematický večer k 100. výročiu októbrovej revolúcie...

TASR, 7. novembra 2017 13:35

OTS: RTVS pripravila tematický večer k 100. výročiu októbrovej revolúcie. Pri príležitosti stého výročia Októbrovej revolúcie (7. november) pripravila RTVS viacero relácií mapujúcich túto historickú udalosť. Dvojka odvysiela špeciál diskusnej relácie s Michalom Havranom nakrúcaný v Petrohrade. Rádio Slovensko v Príbehoch na týždeň priblíži osudy ľudí druhej generácie ruskej emigrácie.

Bratislava 7. novembra (TASR-OTS) - Tematický večer k 100. výročiu Októbrovej revolúcie odštartuje Dvojka o 20.00 h novou epizódou obľúbenej série animovaného historického kalendára RTVS – HiSTORY, ktorá ilustruje historické udalosti a ich nečakané súvislosti. Vysielanie pokračuje o 20.05 h premiérou francúzskeho historického dokumentu „1917: Revolúcia“. Pomocou dvoch výkladov, dvoch hlasov výrazných postáv revolúcie roku 1917 – Gorkého a Lenina, sa autori dokumentu pokúsia divákom priblížiť vývoj a priebeh týchto osudných dní.

V mimoriadnom vysielacom čase - o 20.55 h prinesie Dvojka diskusnú reláciu Večera s Havranom na tému 100 rokov: revolúcia alebo boľševický prevrat? Pozvanie Michala Havrana do štúdia v Petrohrade prijali historici Aksen Vladislav Benovič, Ivan Kurilla a Alexey Miller. Venovať sa budú tomu, čo sa udialo pred 100 rokmi pred Zimným palácom v Petrohrade. Rovnako priblížia, ako sa na boľševickú revolúciu pozerá súčasná ruská historiografia a ako vníma obdobie komunizmu súčasná ruská spoločnosť.

Rádio Slovensko boľševickú revolúciu priblíži v Príbehu na týždeň cez osudy ľudí druhej generácie ruskej emigrácie, ktorých rodičia vtedy utekali zo svojej vlasti a usadili sa v Československu, kde ich rovnaký režim dostihol o tri desaťročia. Sovietska tajná služba po oslobodzovaní mala presné zoznamy týchto emigrantov a následne ich brali do gulagov. Na každý deň pripravila Soňa Gyarfášová jeden príbeh so záverom v období po roku 1989, keď sa konečne mohlo o osudoch ľudí v gulagoch hovoriť, alebo keď sa táto generácia vybrala opäť do vlasti svojich predkov zbavenej boľševického systému.

Kontakt:

Tatiana Zábojníková Pavleová

PR Manažér

Sekcia marketingu a komunikácie

e-mail: tatiana.pavleova@rtvs.sk

mobil: +421 919 245 595

tel: +421 2 6061 1159

Rozhlas a televízia Slovenska

Mlynská dolina, 845 45 Bratislava

http://www.rtvs.sk

Upozornenie: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

her

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu