OTS: Počet slovenských dodávateľov v sieti Tesco narastá

TASR, 10. septembra 2018 14:52

Bratislava 10. septembra (TASR-OTS) - Tesco už dlhodobo spolupracuje so slovenskými dodávateľmi, pričom jedným z dôvodov je rast záujmu zákazníkov o slovenské potraviny a tiež veľká snaha reťazca podporovať domácich producentov. Spoločnosť Tesco aktuálne spolupracuje s takmer 500 domácimi dodávateľmi na Slovensku.

„Naša spoločnosť dlhodobo podporuje stovky slovenských dodávateľov a lokálnych farmárov. Za prvý polrok tohto roka sme nadviazali spoluprácu so 14 novými dodávateľmi potravín zo Slovenska. Spolu s nimi sme rozšírili aj sortiment potravín - v ponuke pribudlo až 344 nových slovenských výrobkov,“ povedala Lucia Poláčeková, PR manažérka spoločnosti Tesco na Slovensku.

Spoločnosť Tesco spolupracuje v rámci potravinárskeho segmentu s mnohými veľkými slovenskými dodávateľmi, akými sú napríklad Vita-zel & company, AGRO TAMI, HYZA, LEVICKÉ MLIEKÁRNE, MECOM GROUP, TAURIS, Boni Fructi, Jakub Ilavský či Vinárske závody Topoľčianky.

Najväčší záujem je v sieti obchodov Tesco o slovenské výrobky z hydinárskeho, cukrovarníckeho, pivovarníckeho a vinárskeho sortimentu. Žiadané sú aj čerstvé produkty a mrazené potraviny z domácej produkcie.

V rámci dlhodobej podpory slovenských dodávateľov spoločnosť Tesco udržiava so všetkými partnermi férové vzťahy aj v rámci transparentných zmlúv a investovania takmer trojštvrtinovej sumy z obratu reťazca naspäť k dodávateľom.

Mnohí vďaka tomu rozširujú výrobu, vytvárajú nové pracovné miesta a tak prispievajú k rozvoju regiónov. „Od roku 2006 sme výrazne rozšírili poľnohospodársku plochu aj vďaka spolupráci s Tescom,“ potvrdil majiteľ zeleninárskej farmy v Marcelovej Miroslav Sudický.

Spoločnosť Tesco kladie dôraz na slovenskú produkciu aj v rámci privátnej Tesco značky, ktorá tvorí až tretinu z celkového predaja potravín v ponuke. Až polovica produktov Tesco značky sa vyrába na Slovensku. „Aktuálne spolupracujeme so 123 domácimi dodávateľmi, ktorí vyrábajú naše produkty Tesco privátnej značky, čím im umožňujeme predávať svoje produkty aj v zahraničí,“ dodala L. Poláčeková.

K najväčším partnerom produkcie výrobkov Tesco značky patria spoločnosti Domäsko, Vita-zel & company, Tatranská mliekáreň a PENAM SLOVAKIA. V minulom finančnom roku spolu dokázali predať produkty v hodnote 28 miliónov eur nielen na Slovensku, ale aj na zahraničných trhoch, kde rastú spolu s Tescom.

Upozornenie: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu