OTS: Paradox agresívneho sekularizmu

TASR, 4. decembra 2017 10:50

WorldReligionNews - Paradox agresívneho sekularizmu: vylúčenie náboženstva zo štátneho života politizuje cirkev.

Santa Monica, Kalifornia 1. decembra (TASR/OTS/PRNewswire) - Michael Wakelin z WorldReligionNews.com načrel do zložitej témy vzájomných vzťahov medzi cirkvou a štátom, svetským a cirkevným v modernom svete a v historickej perspektíve.

     (Fotografia: http://mma.prnewswire.com/media/614080/WorldReligionNews_Church_and_State.jpg )

Celý článok, ktorý bol zverejnený 30. novembra si môžete prečítať tu: http://www.worldreligionnews.com/religion-news/paradox-aggressive-secularism-exclusion-religion-public-life-politicizes-church

Autor sa pýta, či odluka cirkvi od štátu, ktorá bola pôvodne navrhnutá ako spravodlivá odpoveď na klerikalizmus a politický diktát v náboženskej sfére, "stála za to", ak výsledná nejednoznačnosť "prinútila náboženské organizácie, aby sa postavili proti svojim vlastným dogmám alebo ich podnietili k spolupráci s násilne ateistickými režimami a dokonca aj zahraničnými tajnými službami". Ako príklad autor používa históriu ekumenického patriarchátu a jeho angažovanosť, či dokonca spoluprácu s mladým sovietskym režimom v 20. rokoch 20. storočia s krutými dôsledkami pre dôstojnosť a duchovné zdravie pravoslávnej cirkvi vo všeobecnosti.

Historické príklady a dôkladné posúdenie moderného stavu náboženských záležitostí potvrdzujú naliehavú "potrebu dialógu medzi sekulárnymi a cirkevnými autoritami", poznamenáva autor. "Odluka cirkvi od štátu... by sa mala uskutočňovať predovšetkým v mysli úradníkov a duchovných, čo si však, naopak, vyžaduje, aby samotná myšlienka duchovna bola viditeľne zastúpená v našom verejnom prejave, nie z neho vyňatá," uzatvára článok.

Zdroj: World Religion News

Grégory Mathieu, WorldReligionNews, Telefón: +1-480-624-2599, e-mail: worldreligionnewscom@gmail.com

UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

TASR/OTS dem

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu