OTS: Dve desaťročia Phoenix Zeppelin na slovenskom trhu

TASR, 28. januára 2013 15:35

Logo Phoenix Zeppelin Foto: Phoenix Zeppelin

Banská Bystrica 28. januára (TASR-OTS) - V tomto roku, presne 5. februára, sa zavŕšia dve dekády pôsobenia firmy Phoenix Zeppelin, spol. s r. o., na slovenskom trhu. Spoločnosť je výhradným predajcom renomovaných značiek Caterpillar, Hyster, Tracto-Technik či MFL a poskytovateľom komplexných servisných služieb pre odvetvia stavebníctva, priemyselnej výroby, poľnohospodárstva a manipulácie s materiálmi. Phoenix Zeppelin, ako dcérska spoločnosť so 100 % majetkovou účasťou Phoenix-Zeppelin, s. r. o., v Českej republike a súčasť silného a stabilného nemeckého koncernu Zeppelin GmbH, je vedúcou firmou na trhu nových stavebných, zemných a banských strojov, manipulačnej techniky a energetických systémov. Veľmi dobré výsledky dosahuje aj v predaji použitých strojov. S ohľadom na požiadavky trhu ponúka generálne opravy veľkých strojov, nové technologické zariadenia v servise či pre zákazníkov výhodné obchodné stratégie. Firma si udržiava stabilnú zamestnanosť na úrovni 130 - 140 pracovníkov pôsobiacich v štyroch strediskách na Slovensku.
Od zápisu do Obchodného registra SR v roku 1993 sa základná ponuka takmer kompletného portfólia zariadení Caterpillar postupne rozšírila o bezvýkopové technológie TractoTechnik, manipulačnú techniku Hyster, hutniacu techniku Weber MT, drviacu techniku MFL či triediace zariadenia Keestrack. Od roku 1997 uľahčuje zákazníkom finančné riešenia pri nákupoch samostatná pobočka Caterpillar Financial Services, dcérska spoločnosť Caterpillar Inc. Vznik požičovne The Cat Rental Store v roku 1998 bol vynikajúcim strategickým rozhodnutím, vďaka ktorému zákazníci získali rýchly a jednoduchý prístup k širokej palete stavebných strojov Cat, dopravnej a zdvíhacej techniky, malej mechanizácie či elektrocentrál.
V záujme čo najväčšieho priblíženia zákazníkom pribudla po Bratislave aj pobočka v Košiciach a servisné strediská v Nitre a Žiline. Centrála a servisné stredisko spoločnosti v Banskej Bystrici sa v roku 2010 presunuli do novej modernej budovy, ktorá vyrástla na zelenej lúke za jediný rok. Mimochodom, stavba získala prestížne architektonické ocenenie CE.ZA.AR.
Finančný obrat Phoenix Zeppelin za ostatné desaťročie sa zdvojnásobil, pričom v najúspešnejšom období prekročil 56 miliónov eur. Firma úspešne bojuje s krízovým vývojom na trhoch a dlhodobo si udržiava vedúci trhový podiel vyše 26 % v predaji nových stavebných strojov na Slovensku, pričom osobitnú pozornosť venuje servisným službám, v ktorých pracuje takmer 70 percent všetkých zamestnancov.
Podľa Ing. Milana Štrbavého, generálneho riaditeľa Phoenix Zeppelin, za najväčší úspech firma považuje kvalitu vzťahov so svojimi zákazníkmi. „Pretože zákazníci sú tým najdôležitejším pilierom, na ktorom stojí a padá prosperita našej spoločnosti. Pomáhame im pri dosahovaní vyššej produktivity a efektívnosti, ich úspech je naším úspechom. U nás sa kúpou stroja nič nekončí, práve naopak – začína sa vzťah, ktorý zákazníkovi zaručuje istotu dlhodobej prevádzkovej schopnosti zariadenia,“ hovorí Ing. Štrbavý.
V roku 20. výročia založenia Phoenix Zeppelin je pripravených niekoľko mimoriadnych obchodných, servisných aj marketingových akcií, ktoré naplnia strategický cieľ firmy – orientáciu na všestrannú spokojnosť zákazníka. Za všetky spomeňme tradičnú expozíciu Caterpillar na medzinárodnej výstave BAUMA v nemeckom Mníchove či súťaž zručnosti v ovládaní strojov Caterpillar. O ďalších bude verejnosť včas informovaná prostredníctvom médií.
V období krízy a neistoty je dobré, ak sa ešte dá na niečo alebo na niekoho stopercentne spoľahnúť. Takúto istotu ponúka svojim zákazníkom už dve desaťročia spoločnosť Phoenix Zeppelin.

UPOZORNENIE:
Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Phoenix Zeppelin Foto: Phoenix Zeppelin


Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu