OTS: Czech Asset Management, L.P. vytvára fond poskytujúci revolvingové...

TASR, 8. novembra 2017 11:19

Czech Asset Management, L.P. vytvára fond poskytujúci revolvingové úverové nástroje - podnikový majetok v správe ("AUM") približne vo výške 4,5 miliardy USD v podobe investovaného kapitálu a kapitálových záväzkov

Old Greenwich, Connecticut, 7. novembra /PRNewswire/ (TASR-OTS) - Czech Asset Management, L.P. (ďalej len "spoločnosť Czech") dnes oznámil vznik SJC Direct Lending Revolver Fund III, L.P., (ďalej len "SJC Revolver Fund"), priameho pôžičkového fondu zameriavajúceho sa primárne na revolvingové úverový nástroje, ktoré majú podľa očakávania spoločnosti Czech slúžiť ako doplnková služba k existujúcim vlajkovým priamym pôžičkovým fondom. Celý kapitál získaný v SJC Revolver Fund pochádza od existujúcich investorov spoločnosti Czech a bol nakumulovaný v priebehu obdobia krajšieho ako tri mesiace. Celosvetová investorská základňa spoločnosti Czech pozostáva z verejných a súkromných penzijných fondov, dotácií, nadácií, investícií spoločnosti Taft-Hartley, rodinných podnikov a od majetných jednotlivcov.

SJC Revolver Fund je priama stratégia poskytovania úverov zameraná predovšetkým na súkromne vyjednávané vysoko zabezpečené úvery s plávajúcou sadzbou zaistené aktívami a hotovosťou poskytované najmä stredne veľkým firmám v USA, ktoré ročne produkujú výnos od 75 miliónov do 500 a viac miliónov USD a ktorých úroveň EBITDA sa pohybuje ročne medzi 7,5 miliónov USD až 50 miliónov USD.

Podľa slov Steva Czecha, hlavného partnera a investičného riaditeľa: "Sme mimoriadne vďační našim investorom za ich dôveru. SJC Revolver Fund umožňuje potenciálnym záujemcom o úver znížiť komplexnosť, zjednodušiť dokumentáciu, znížiť transakčné náklady a časovú náročnosť transakcie tým, že budú mať non-stop prístup k povereným osobám jediného veriteľa. SJC Revolver Fund navyše umožňuje spoločnosti Czech poskytnúť svojim potenciálnym klientom riešenie zabezpečenia dlhového financovania z revolvingového úverového nástroja prostredníctvom termínovaného úveru pod jednou strechou."

O spoločnosti Czech Asset Management, LP.: Czech Asset Management, L.P. spravuje kapitál vo výške približne 4,5 miliardy USD a okrem toho vlastní značné prostriedky na kofinancovanie. Firma poskytujúca priame pôžičky má sídlo má v Greenwich, Connecticut a jej hlavným záberom sú súkromne vyjednávané vysoko zabezpečené úvery s plávajúcou sadzbou zaistené aktívami a prvým a druhým záložným právom na hotovosť poskytované najmä stredne veľkým firmám v USA, ktoré ročne produkujú výnos od 75 miliónov do 500 a viac miliónov USD a ktorých úroveň EBITDA sa pohybuje ročne medzi 7,5 miliónov USD až 50 miliónov USD.

O Stephenovi J. Czechovi: Steve Czech má za sebou viac ako 28 rokov skúseností v oblasti úverov a korporátnych financií. Počas svojej kariéry tiež založil a viedol mnoho úverových fondov poskytujúcich priame pôžičky. Do jeho osobného portfólia patrí akumulácia zdrojov, štrukturalizácia, upisovanie, monitorovanie a reštrukturalizácia podnikových úverov. Pred založením spoločnosti Czech Asset Management bol Steve zamestnaný v niekoľkých popredných firmách, medziiným v spoločnosti Morgan Stanley, Credit Suisse Group AG, Donaldson, Lufkin & Jenrette („DLJ") a Banc of America Securities LLC.  Czech a jeho rodina sú významnými donormi a advokátmi spoločenských problémov týkajúcich sa smrteľne chorých detí, námorných, vzdušných a pozemných tímov v aktívnej službe a výslužbe a ich rodín, záchranárov (t. j. príslušníkov polície, hasičských jednotiek a rýchlej zdravotnej pomoci) a štipendií pre stredoškolákov z nízkopríjmových rodín v celých Spojených štátoch. Czech je zakladateľ a jeden z prezidentov nadácie Mikey Czech Foundation, člen poradného výboru Chicago Booth School of Business v rámci Chicagskej univerzity, čestný člen dekanskej spoločnosti Booth School of Business v rámci Chicagskej univerzity, člen prezidentského klubu a výkonného výboru rodičov Villanovskej univerzity, člen spoločnosti Benacerraf Society of Harvard Medical School/onkologického inštitútu Dana-Farber a člen prezidentského hosťujúceho výboru pre pediatrickú onkológiu v rámci inštitútu Dana-Farber. Marquettská univerzita udelila Stevovi Czechovi titul B. S. a od Booth School of Business v rámci Chicagskej univerzity získal titul MBA.

Kontakt:

Ďalšie informácie získate na adrese: Steve Czech, 203-769-8401, sczech@czechamlp.com

Upozornenie: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

lt

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu