Vyhodnotenie Školského servisu za september až december 2011

TASR, 14. januára 2012 8:47

V TASR sme na školskom okruhu vydali 473 správ, 241 fotografií a 7 zvukov.

Vážení pedagógovia, študenti a žiaci,

aj tento rok pokračujeme v projekte Školský servis TASR, ktorý si získal vašu priazeň a značnú odozvu. Možnosť nadobudnúť lepšie komunikačné schopnosti, samostatne získavať a spracúvať informácie, naučiť sa ich korigovať, to všetko medzi vami, milí žiaci a študenti, našlo naozaj živnú pôdu. Svedčia o tom aj nasledujúce údaje: od spustenia Školského servisu TASR v roku 2009 bolo na školskom okruhu (do 31.12.2011) celkovo vydaných 28 903 spravodajských textov z cca 1 500 škôl.

Vyhodnotenie vašej aktivity za september až december 2011:

V TASR sme na školskom okruhu vydali 473 správ, 241 fotografií a 7 zvukov.

Najaktívnejšie školy: Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou
Prešovská Univerzita, Prešov
Univerzita Komenského, Bratislava
Obchodná akadémia Šurany
ZŠ Kráľovský Chlmec
Katolícka univerzita Ružomberok
ZŠ Námestie Mladosti Žilina
Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého Trenčín
ZŠ s MŠ Vančurova Trnava
ZŠ Jarná, Poprad
ZŠ Juraja Fándlyho, Sereď
ZŠ I.B. Zocha, Revúca
ZŠ s MŠ Liptovská Teplička
Gymnázium P.U. Olivu Poprad
ZŠ s MŠ Gbely

Najaktívnejší jednotlivci:

1. Veronika Cholewová, Prešovská univerzita, Prešov - 52 článkov, 72 fotografií
2. Tomáš Gerši, Univerzita Komenského Bratislava - 27 článkov, 11 fotografií, 3
zvuky
3. Lucia Rusnáková, Univerzita Komenského Bratislava - 16 článkov – vynikajúci
rozhovor s historikom Jánom Steinhűbelom o Konštantínovi a Metodovi
4.Júlia Milanová - Gymnázium P.U. Olivu, Poprad 13 článkov 3 fotografie
5. Nikola Kokiová, Katolícka univerzita Ružomberok - 12 článkov 3 fotografie
6. Fatime Kurti, ZŠ Kráľovský Chlmec článkov - 9 článkov 6 fotografií
7. Miroslav Sidor, SOŠ Poprad - 8 článkov a 15 fotografií
8. Jakub Fronc - Gymnázium Dominika Tatarku, Poprad 5 článkov 5 fotografií
9. Adam Rohaľ - ZŠ s MŠ Podolínec - 7 článkov 1 fotografia
10. Tomáš Belobrad, Gymnázium Janka Jesenského, Bánovce nad Bebravou – 7
článkov
11. Ria Gehrerová, Gymnázium Janka Jesenského, Bánovce nad Bebravou – 6
článkov
12. Eszter Pásztor, ZŠ Kráľovský Chlmec - 5 článkov 2 fotografie


Vianočnú súťaž na facebooku vyhral Adam Rohaľ zo ZŠ s MŠ Podolínec. O jeho prvenstve rozhodli Vaše hlasy.

Najaktívnejší pedagógovia:

1. PhDr. Helena Rusnáková, Obchodná akadémia, Šurany
2. Mgr. Mária Škultétyová, Gymnázium Janka Jesenského, Bánovce nad
Bebravou
3. Mgr. Mária Hriciková, ZŠ Kráľovský Chlmec
4. PaedDr. Helena Martínková, ZŠ s MŠ Gbely
5. Mgr. Oľga Labajová, ZŠ Nám. Mladosti, Žilina
6. Mgr. Mária Šamová, ZŠ Turnianska, Bratislava
7.Mgr. Dana Lepková, Súkr. ZŠ Nám. SNP, Košice
8. RNDr Darina Kovaličová, SOŠ drevárska, Krásno nad Kysucou.
9. Mgr. Jana Gabrišová, ZŠ Juraja Fándlyho, Sereď
10. Mgr. Andrea Tokárová, ZŠ I.B. Zocha, Revúca
11. Mgr. Otília Sabolová, ZŠ Budkovce
12. Mgr. Ľubomíra Halušková, ZŠ P.K. Hostinského, Rimavská Sobota

V poslednom čase sa objavili články, ktorých autormi nie sú žiaci, ale ide o stiahnuté materiály z webov. Napr. gymnazisti z Trenčína posielali správy o medzinárodných športových podujatiach, ktoré sa nekonali na Slovensku, alebo o silvestrovských oslavách v Bratislave , kde ani neboli. Podľa autorského zákona nami vytvorené dielo sa považuje za intelektuálne vlastníctvo, ktoré je chránené. V uvedených prípadoch však išlo o plagiátorstvo, teda nedovolené používanie cudzích publikovaných myšlienok, formulácií, či poznatkov.

Pripomíname, že Tlačová agentúra Slovenskej republiky je verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti spravodajstva.
Agentúrne spravodajstvo tlačovej agentúry je vyvážené, pluralitné, objektívne a rešpektuje právo na informácie v demokratickej spoločnosti . Zasadzujeme sa o dodržiavanie pravidiel etiky vo všetkých oblastiach, s akcentom na etiku žurnalistiky. Tieto etické zásady vychádzajú zo všeobecne známych spoločenských noriem. Ich dodržiavanie v súčasnom dynamickom konkurenčnom prostredí vníma tlačová agentúra ako spoločensky nutné a prospešné. Každý zo zamestnancov TASR preukazuje čo najvyššiu osobnú morálku pri získavaní a spracovávaní informácií. To isté platí aj pre externých spolupracovníkov TASR, ktorými ste aj vy.

Súčasne by sme chceli upozorniť našich pravidelných prispievateľov, ktorí vlastnia preukazy junior redaktor a externý redaktor, že ich platnosť vypršala 31.12.2011. Tým z vás, ktorí už poslali svoje foto, zasielame obnovené preukazy s platnosťou do roku 2014.

Záverom vám všetkým ďakujeme za doterajšiu aktivitu pri tvorbe novinárských príspevkov. Sme radi, že okrem spravodajských materiálov, sa učíte pracovať aj s inými žánrami, jako je fejtón, úvaha, anketa, či rozhovor. Želáme vám, aby vám doterajší entuziazmus vydržal aj do ďalšieho obdobia, aby vám spolupráca s TASR priniesla nielen odborné žurnalistické poznatky , ale aj širší rozhľad a vedomostí zo všetkých oblastí života – či už politiky, zdravotníctva, školstva, alebo sociálnych vecí. Plníme tým aj jeden z hlavných cieľov Školského servisu TASR: podporiť tvorivosť a schopnosti záujemcov o prácu novinára a dostať žurnalistiku na Slovensku v blízkej budúcnosti na ešte vyššiu úroveň.

Za školský servis TASR- J.Mikleová a J.Ikrényiová
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu