Vyhodnotenie Školského servisu za 2. kvartál 2012

TASR, 30. júna 2012 8:37

Prečítajte si, ako sa školskému servisu TASR darilo od apríla do júna 2012.

Máte za sebou desať mesiacov usilovnej práce a pred sebou dva mesiace zaslúženého oddychu. Svoj čas ste nevenovali len školským povinnostiam, ale aj písaniu článkov do nášho, alebo už aj Vášho Školského servisu TASR. Chcela by som sa Vám preto v mene vedenia TASR, ale aj v mene svojom, poďakovať za množstvo kvalitných článkov, fotoreportáží a videí, ktorými ste napĺňali náš servis. Práve prostredníctvom nich sa dozvedela verejnosť o dianí na Vašej škole, úspechoch Vašich študentov na domácich a zahraničných súťažiach. Za mesiac apríl, máj a jún ste nám poslali 456 článkov, 553 fotografií a 12 videoreportáží.

Veľká vďaka patrí všetkým pedagógom, ktorí napriek dennému množstvu povinností venovali svoj čas študentom. Vďaka Vám sa rady slovenských žurnalistov možno rozšíria a vynikajúcich novinárov, ktorých ste k písaniu priviedli práve Vy. Príkladom pre svojich žiakov a študentov sú pani učiteľky - Mária Škultétyová z Gymnázia Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou, Paedr. Helena Rusnáková z Obchodnej akadémie Šurany, Mgr. Andrea Tokárová zo ZŠ I.B. Zocha Revúca, Mgr. Dana Lepková zo Súkromnej ZŠ Tr. SNP, Košice, Mgr. Oľga Labajová zo ZŠ Námestie mladosi Žilina, Mgr. Mária Mičianková, CZŠ J. Bosca Lučenec, Mgr.Anna Mrázová SOŠ dopravná Martin, Mgr. Mária Gavenčiaková, SOŠ drevárska Krásno nad Kysucou, Mgr. Mária Hriciková, ZŠ Kráľovský Chlmec a ďalší.

Milí študenti, máme radosť z toho, ako sa neustále zlepšujete. Tešíme sa ako napredujete, ako ste sa mnohí svojou vlastnou usilovnosťou vypracovali takmer na profesionálov. Je pre nás cťou s Vami spolupracovať.

Odmeny posielame:

1. Adam Rohaľ, ZŠ s Mš Podolínec
2. Veronika Moncoľová, ZŠ J. Fándlyho Sereď
3. Ria Gehrerová, Gymnázium Janka Jesenského, Bánovce nad Bebravou
4. Júlia Milanová, Gymnázium P.U. Olivu, Sereď
5. Nikola Kokiová, Katolícka univerzita Ružomberok
6. Lea Heilová, Katolícka univerzita, Ružomberok
7. Veronika Cholewová, Prešovská univerzita Prešov
8. Gabriela Dolinská, Piaristické gymnázium J. Braneckého, Trenčín
9. Tomáš Koníček, Gymnázium Dolný Kubín
10. Patrik Gerši, UCM Trnava
11. Tomáš Gerši, Uk Bratislava
12. Lucia Rusnáková, UK Bratislava
13. Patrik Galajda, UK Bratislava
14. Zuzana Ševečková, ZŠ J. Fándlyho Sereď
15. Natália Balážová, ZŠ J. Fándlyho Sereď
16. Alexander Czap, ZŠ Kráľovský Chlmec
17. Slavomíra Chovanová, OA Poprad


Želáme Vám krásne prázdniny, veľa zážitkov a veľa nových priateľov. A nezabudnite, že Školský servis bude pre Vás prinášať správy aj cez prázdniny. A Vy si zasa ako "ostrieľaní novinári" nezabudnite pribaliť počas prázdninového putovania do svojich batohov fotoaparát a pero, aby ste nám mohli o svojich zážitkoch napísať. (skola@tasr.sk)


Aj my sa snažíme skvalitňovať svoju prácu, preto budeme pre Vás cez prázdniny pripravovať novú web stránku. Prístup ku správam bude pre všetkých voľný, vkladanie správ bude spoľahlivejšie a jednoduchšie. Ale o tom všetkom Vás budeme informovať na konci prázdnin.


Jana Ikrényiová, Školský servis TASR
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu